Profesinę sąjungą įsteigta 2008 m. balandžio 8 d. ir šiuo metu jau jungia virš 100 aktyvių narių. Plėsdami savo veiklą mes tikimės spręsti visų „IKI“ tinklo darbuotojų problemas dialogo, derybų ir tarpusavio susitarimų keliu. Teikdami pasiūlymus įmonės vadovams, sieksime gerinti darbuotojų socialinę padėtį, darbo sąlygas, spręsti darbo ginčus ir aktyviai derėtis dėl algų kėlimo. Lietuvos Darbo kodeksas numato socialinę partnerystę įmonės lygiu, tereikia abipusio noro ir supratimo. Mes taip pat tikimės, kad sėkminga profsąjungos veikla gerins „IKI“ tinklo, kaip socialiai atsakingos įmonės įvaizdį visuomenėje.

Pagrindinis profsąungos tikslas pirmiems veiklos metams palankios darbuotojams ir įmonei kolektyvinės sutarties sudarymas. Kolektyvinė sutartis reikaliga todėl, kad joje bus numatyti aiškūs mechanizmai, kaip ir kada bus keliamos algos ir kokie bus priedai, sutartyje bus aprašytos darbo sąlygų ir saugos gerinimo priemonės, papildomos socialinės garantijos, poilsio galimybių plėtimas, darbuotojų atrokomybės ribos, ginčų sprendimo tvarka ir t.t.

Svarbiausios profsąjungos atsiradimo priežastis buvo atlyginimų kėlimas. Tačiau be jos mūsų įmonėje egzistuoja kiti darbuotojams svarbūs probleminiai klausimai. Pavyzdžiui, naujos visiškos materialinės atsakomybės sutarties dėka įmonė pilną atsakomybę už visas parduotuvėjė esančias materialines vertybes, jų netekimą užkrauna ant žemiausiai apmokamos darbuotojų grandies. Ši sutartis, teisininkų vertinimu, pažeidžia darbuotojų teises. Kita problema – kai kuriose tinklo parduotuvėse nenumatytas visų reikiamų pareigybių darbuotojų sąrašas, parduotuvės turi tvarkytis be krovėjų, prekių priėmėjų, valytojų. Mus neramina ir priedų prie atlyginimo skirstimo tvarka, kuri siejama su parduotuvės veiklos rezultatais, tačiau nelanksti prekių tiekimo sistema neleidžia užtikrinti reikiamą prekių kiekį parduotuvėje ir pasiekti geresnių rezultatų. Mes sieksime, kad kas šių ir kitų problemų sprendimas vyktu greitai ir slandžiai.

Mūsų profsąjunga taip pat nemokamai konsultuoja savo narius darbo teisės klausimai, atstovaują jų interesams teismuose, rūpinasi narių laisvalaikiu ir poilsiu, organizuoja bendravimą su kitų profsąjungų atstovais ir užsienio partneriais.

Apie mūsų profesinės sąjungos įsteigimą pranešė beveik visos Lietuvos žiniasklaidos priemonės – visuomenė teigiamai įvertino profesinės sąjungos atsiradimą viename iš didiausių prekybos tinklų. Mūsų profsąjunga yra Lietuvos darbo federacijos tikroji narė.

Mūsų draugai:
www.ldf.lt
www.nk95.org
www.socinvest.lt

Steigiamasis susirinkimas: